داستان

صفحه اصلی/برچسب: داستان

چگونه دنیا به آخرمی رسد

به نظر شما دنیا چگونه به آخر می رسد. یکروز که تو کافی شاپ نشسته بودم ودر حال نوشیدن قهوه ای داغ وخوشمزه بودم؛وهمینطور که منتظر دوستم بودم.انگارکمی دیرکرده بود...به ساعتم نگاهی انداختم وبی صبرانه باز منتظرش ماندم.

توسط |۱۳۹۹-۱۰-۱۶ ۱۹:۱۹:۳۴ +۰۰:۰۰دی ۱۹ام, ۱۳۹۹|داستان های کوتاه طنز|بدون ديدگاه