قدیمها خبر فوری حالا چه خوب چه بد از طریق رسانه هائی مثل رادیو،تلویزیون،روزنامه ها و…به اطلاع همه میرسید ولی حالااین خبرها به وسیلۀدستگاه های پیش رفته تری به سمع ونظر مردم میرسد مثل مبایل وتبلت و…البته از طریق اینترنت این کار انجام میشود…وبرای نمونه ما هم از این مستثنا جدا نبودیم …با اینکه ما تو روستا زندگی میکنیم این خبر به سمع ونظر ما هم رسید البته نسبت به شهر کمی تا قسمتی ابری هست(اینترنت کمی جواب میدهد)…خبر این بود که:به هر کسی که بتواند برای ما فیلم کوتاه یاعکسها ومطالبی طنز گونه بفرستد از جوایز ارزنده ای برخوردار خواهد شد و…منم گفتم بهتر با دوستام جمع شیمو یه کار خفن انجام بدیم…و رفتیم خر مشت عباس وقرض که چه عرض کنم ازش کرایه کردیم وبراش دادیم خیاط محلمون یه کت دامادی سیاه با یه دامن طوری عروس ویه تور سر که به یه کلاه حصیری که آنهم پارسال این کلاه رو از شمال برای خودم خریده بودم دادم تور بهش دوخت …وبماند که چه خرجی روی دست منو دوستام گذاشت خدا میداند…وخلاصه که یک فیلم کوتاه طنزویدئوئی ،عکس وهمچنین با صدای یکی از دوستام براش دیالوگ طنز گذاشتیم و…(البته با مبایل من) وبالاخره از روستای ما فقط منو دوستام برندۀ یک دوربین آنهم معمولی شدیم…که آنهم هر هفته این دوربین دست یکی از ما بود…به نظر ما این همه خرجی که  برای این کار کردیم همه اش بیهوده بود وفقط یه تفریح کوچکی با مخارج بالائی نصیبمان شد اگه دوربین میخریدیم ارزانتر برایمان تمام میشد…